เพชรบูรณ์-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

เพชรบูรณ์-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด และจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย นายอำเภอเขาค้อ หัวหน้าส่วนราชการ ราษฎรที่ประสบภัยหนาว เข้าร่วม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 ราย ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ในครั้งนี้

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี จะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาและที่ราบสูง อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้สำรวจใน 11 อำเภอ พบว่ามีประชาชนประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวและเป็นผู้มีรายได้น้อยตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 20,082 ราย ซึ่งในส่วนของอำเภอเขาค้อมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนและต้องการชุดกันหนาว 705 ชิ้น จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้คัดเลือกราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จำนวน 500 ครัวเรือน มารับมอบชุดกันหนาว ในวันนี้ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว และชุดกันหนาวจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยหนาวให้คลอบคลุมทั้ง 11 อำเภอต่อไป

 

มนสิชา คล้ายแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts