ปทุมธานี เปิดตัว “สจ.ตุ้ย” คนดังเมืองปทุมธานี ว่าที่สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี(พรรคพลังประชารัฐ)

ปทุมธานี เปิดตัว “สจ.ตุ้ย” คนดังเมืองปทุมธานี ว่าที่สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี(พรรคพลังประชารัฐ)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เมื่อเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรค พลังประชารัฐ ที่อยู่ 547 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร. ) และนายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 10 คน ได้แก่ ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง ประกอบด้วยด้วย จ.สุราษฏร์ธานี ได้แก่ นายสุชาติ อินทรมณี นายธนโชติ ติณพันธ์ นายสุริญญา ยืนนาม นายณัฐวรันธร ทองคำ นายมนู วณิชชานนท์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายณภัทร ชุ่มจิตตรี นายพิษณุ กล้าขาย ขณะที่ภาคอีสาน ประกอบด้วย จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ นายทรงศักดิ์ ศิริสถิตย์ และภาคกลาง ประกอบด้วย จ.นครปฐม ได้แก่ นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ จ.ปทุมธานี นายนพดล ลัดดาแย้ม ส่วนนายนพดล ลัดดาแย้ม สจ.ตุ้ย คนดัง แห่งเมืองปทุมธานี ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี สังกัดพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการ โดยมี(พี่ใหญ่) นายเสวก ประเสริฐสุขหัวหน้าทีมพรรคพลังประชารัฐปทุมธานีให้การสนับสนุน ประวัติการทำงานของ สจ.คนดังแห่งเมืองปทุม “สจ.ตุ้ย” นายนพดล ลัดดาแย้ม ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานีสังกัดพรรคประชารัฐ เกิดวันที่ 8 ตุลาคม 2527 ปัจจุบันอายุ 38 ปี


เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านงานประมงและเกษตรแบบพอเพียง และในปี พ.ศ.2555 ถึง 2563ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวตำบลบางกะดีในการนำเสนอแนะแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมงานผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกะดีอย่างเต็มความสามารถ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ให้มีความเจริญจึงสานต่อปณิธานของตัวเองเข้ามาเป็นผู้นำท้องถิ่นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การศึกษาจบประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง จบมัธยมศึกษา(ตอนต้น)โรงเรียนปทุมวิไล จบมัธยมศึกษา(ตอนปลาย)โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จบปริญญาตรี(วทบ.ประมง)มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ และจบปริญญาโทมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประมงหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งสำคัญงานในอดีต


อดีตประธานนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อดีตสภาเทศบาลตำบลบางกะดี พ.ศ. 2555 – 2563 อดีตประธานเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) ภาคกลาง 9 จังหวัด คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รางวัลที่ได้รับ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ปี พ.ศ. 2562 รางวัลนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี พ.ศ. 2562 และรางวัลนักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นและส่งเสริมท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ประวัติการทำงาน ปี พ.ศ. 2549 เรียนจบคณะประมง(เรียนในสิ่งที่ชอบ)เปิดร้านปลาสวยงามเล็กๆที่ตลาดแกรนด์อยุธยา ซึ่งปัจจุบันร้านปิ่นฟ้าฟาร์มอยุธยาเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของภาคกลาง (หลักการขายคือดูแลลูกค้าเหมือนพี่เหมือนน้องของไม่ดีไม่ขาย) ปี 2555 – 2563 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกะดีเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบางกะดีในการเสนอแนะแก้ไขปัญหารวมร่วมกับทีมงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางกะดีอย่างเต็มความรู้ความสามารถและ ปี พ.ศ.2558 ก่อตั้งปิ่นฟ้าฟาร์ม ปทุมธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี

และการทำตลาดแบบปากต่อปากหมายความว่าการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าบอกต่อๆกันว่าปิ่นฟ้าฟาร์มแล้วอาหารอร่อยบรรยากาศดีราคาถูกทำให้มีลูกค้าประจำเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยก่อตั้งตลาดชุมชนปิ่นฟ้าฟาร์มให้เกษตรกรมาขายของในฟาร์มฟรี(ไม่คิดค่าเช่า)เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายนพดลลัดดาแย้ม หรือ สจ.ตุ้ย ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี กล่าวเสริมว่าวันนี้ได้มาเปิดตัวสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ที่พรรคพลังประชารัฐ อย่างเป็นทาง การได้มาเปิดตัวในครั้งนี้ก็รู้สึกมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงสมัครเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธานี วันนี้กระผมมีความพร้อมทุกด้านที่จะลงสู้ศึกในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ จึงขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน เขต 2 จังหวัดปทุมธานี กระผมนายนพด ลัดดาแย้ม ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จะใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาพร้อประสบการณ์ต่างๆจะมาพัฒนาปทุมธานีให้มีความเจริญเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นให้ได้ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts