(ร้อยเอ็ด) นพค.54 ผ้าห่มกันหนาว ยารักษาโรค วัสดุเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชน พื้นที่ร้อยเอ็ด

(ร้อยเอ็ด) นพค.54 ผ้าห่มกันหนาว ยารักษาโรค วัสดุเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชน พื้นที่ร้อยเอ็ด

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย พันเอกกิรชิต คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จิตอาสา 904 และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการลงพื้นที่

นำผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทย ยารักษาโรค วัสดุเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 33 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องต้น ณ บ้านหนองแค หมู่ที่ 8 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts