โรงพยาบาลพญาไท 3…..รำลึกมหาราช….. บวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตาก

โรงพยาบาลพญาไท 3…..รำลึกมหาราช….. บวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตาก
………………………………

บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทิดพระเกีรยติ “วันพระเจ้าตากสิน” โรงพยาบาลพญาไท 3 โดย นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รศ.พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้อำนวยการแพทย์ ศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการบริหารการตลาด พญาไท -เปาโล นพ.อภิชัย โตวณะบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการแพทย์ นิตยา กฤตธนเวท ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พว.ภาวิณี วัยปัทมะ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

…พร้อมแพทย์ พนักงาน และผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมพิธี บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ฯ เทิดพระเกีรยติ และร่วมแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพญาไท 3

 

 

Related posts