ฉะเชิงเทรา-จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภายในการประชุมมีการศึกษาวางแผนบูรณาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันฟื้นฟูพัฒนาคลองแสนแสบ โดยนำบทเรียนการฟื้นฟูคลองแม่โจ้ ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงมาประยุกต์ใช้ การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา และองค์กรภาคเอกชน ในการช่วยกันดูแลรักษาคลองแสนแสบ และดำเนินการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาบำรุงรักษา กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม

 

Related posts