ลำปาง-พ่อเมืองลำปาง​ นำร่องทำบัตร​ปชช.อำเภอยิ้ม​ ต้อนรับบีเถาะ​

ลำปาง-พ่อเมืองลำปาง​ นำร่องทำบัตร​ปชช.อำเภอยิ้ม​ ต้อนรับบีเถาะ​

เมื่อวันที่​ 1​ มกราคม​ 2566​ นายชัชวาลย์​ ฉายะบุตร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยภรรยา​ เดินทางไปที่สำนักงานอำเภอยิ้ม​ ชั้น​ 3​ ศูนย์​ดารค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง​ เพื่อทำบัตรประชาชนเป็นปฐมฤกษ์ต้อนรับปีเถาะ​ และเชิญ​ชวนให้ประชาชนมาใช้บริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาทำการ​ โดยมีนายธนารัฐ​ สายเทพ​ นายอำเภอเมือง​ลำปาง พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองลำปาง​ร่วมให้การต้อนรับ

อำเภอยิ้ม​ เปิดเป็นศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปาง (Government Service Center) เปิดให้บริการประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

อำเภอยิ้ม สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง (งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายออก ย้ายเข้า แจ้งย้ายปลายทาง แก้ไข/ทร.97 งานทะเบียนทั่วไป คัดรับรองรายการ ทะเบียนชื่อบุคคล ทะเบียนครอบครัว) และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง (รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน)

 

ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts