ผช.ผบ.ทร. เยี่ยม 3 สหกรณ์ ทร.ระดมช่วยเหลือกำลังพล รล.สุโขทัย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ 3 แห่ง เพื่อติดตามการดำเนินการ และระดมกำลังให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย ประสบเหตุอับปาง


วันที่ 5 ม.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ , สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ


การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นอกเหนือจากการติดตามการดำเนินการของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักของสหกรณ์ ซึ่งมีผลการดำเนินการในไตรมาสแรกดีเยี่ยมแล้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขอให้สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง พิจารณาระดมกำลังให้ความช่วยเหลือกำลังพลทั้งหมด ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ ร.ล.สุโขทัย อับปางเพิ่มเติมจากที่สหกรณ์ทั้ง 3 แห่งได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกของตนเองไปแล้วทั้งที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ


ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและกำลังพลที่บาดเจ็บ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ภายในกองทัพเรือทั้ง 3 แห่ง อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และเป็นไปตามขีดความสามารถของแต่ละสหกรณ์อย่างเหมาะสมด้วย อันเป็นการหลอมรวมใจส่งมอบความช่วยเหลือด้วยความเป็นครอบครัวทหารเรือเดียวกัน

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645
#navyfamily
#thetrustednavy
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

Related posts