สุโขทัย-2วิทยาลัยดังสุโขทัย ติวเข้มเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

สุโขทัย-2วิทยาลัยดังสุโขทัย ติวเข้มเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด

อาชีวศึกษาสุโขทัย และวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง สร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยผอ.มารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบหมายคุณครูธนเดช แป้นโพธิ์กลาง ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง ในการสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดที่จะมาถึงนี้

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts