สระบุรี/พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีเปิดงาน งานของดีจังหวัดสระบุรี และงานกาชาด ประจำปี 2566

สระบุรี/พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีเปิดงาน งานของดีจังหวัดสระบุรี และงานกาชาด ประจำปี 2566


วันที่ 6 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมพีธีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ที่วัดศาลาแดง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี และบวงสรวง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

และประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลัก เมือง ในพิธีเปิดงาน งานของดีจังหวัดสระบุรี และงานกาชาด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสระบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี วัตถุประ สงค์เพื่อจัดหารายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณ ภัย ดำเนินกิจกรรมสาธารณประ โยชน์ สาธารณกุศล และช่วยเหลือคนชรา เด็ก และคนที่ด้อยโอกาส ต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts