จันทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

จันทบุรีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน


วันนี้ ( 6 ม.ค.66 ) ที่โถงแสงจันท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน และ ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ภายใต้กิจกรรมโครงการ ” ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3


รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำริที่จะรักษาและสานต่อพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย พระองค์ได้ทรงมีโอกาสเสด็จฯ ไปเยี่ยมชมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิภาคต่าง ๆ และได้ทอดพระเนตรผลงานที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษและได้มีพระดำริ “ผ้าไทยใสให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนเป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค อีกทั้ง ยังได้พระราชทานลวดลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”ให้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับการพัฒนาลวดลายและคุณภาพผ้ายุคใหม่


เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดธีมการสวมใส่ผ้าไทยให้เข้ากับกิจกรรม เทศกาลสำคัญในแต่ละเดือน โดยในเดือนมกราคม เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติ และผ้าไทยใส่รับปีใหม่ เน้นงาน ธีมการสวมใส่ผ้าไทยสีสดใส นอกจากนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการ “ผ้าไทยใสให้สนุก”เฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงลายผ้าไทยที่สวยงามส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย สืบไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts