นครนายก – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

นครนายก – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดนครนายก ประจำปี 2566 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบัตรแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน มอบป้านสัญญาลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายและจับฉลากมอบของขวัญแก่คนพิการ

โดยมีนายประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ คนพิการต้นแบบจังหวัดนครนายก ประจำปี 2557 อ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 นางสาวจันทนา พิริยะขจร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการแลให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมกสรแข่งขันวิลแชร์ซิ่ง ปิดตาตีหม้อ ตีกอล์ฟมะเขือยาวกินวิบาก และการออกบูธของขวัญ อาหาร ที่หลากหลาย ที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้พิการและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts