กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานสนองพระดำริ จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ”

กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานสนองพระดำริ จัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ”

วันนี้ 6 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนว
ปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ” ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 36 พรรษา 8 มกราคม 2566 ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มอบรางวัลให้แก่เยาวชนในการประกวดวาดภาพ จำนวน 20 รางวัล มอบอุปกรณ์เก็บขยะชายหาด และอุปกรณ์เก็บขยะใต้ทะเลให้แก่เยาวชน และนักดำน้ำ จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และผู้แทนหน่วยงานร่วมสนองพระดำริ ร่วมเสียบกิ่งปะการัง เพื่อนำปลูกในทะเลอ่าวนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระดำริ และนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมสนองพระดำริปล่อยเต่าทะเล จำนวน 37 ตัว


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของกองทัพเรือ ในฐานะ หน่วยงานหลัก ในการดำเนินงานโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ ในการประสานขอความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของกองทัพเรือ ต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts