พิษณุโลก-นายก อบจ. พิษณุโลกร่วมเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566

พิษณุโลก-นายก อบจ. พิษณุโลกร่วมเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์นาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นทั้ง 9 อำเภอ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธีเปิดงาน ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระราชประวัติ และวีรกรรมขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย การแสดง แสง สี เสียง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (Light and Sound) การจัดตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดพิษณุโลก จาก 9 อำเภอ การเดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น การประกวดไก่ชนพระนเรศวร ไก่พันธุ์พื้นเมืองไทย และการประกวดสุนัขพันธุ์บางแก้ว การออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2566 สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 20 มกราคม 2566 รวม 15 วัน 15 คืน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts