นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานพิธีแสดงมุฑิตาจิต พิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์ ครบรอบ ๘๕ ปี ขณะที่ประชาชนทุกศาสนิกต่างหลั่งใหลร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานพิธีแสดงมุฑิตาจิต พิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์ ครบรอบ ๘๕ ปี ขณะที่ประชาชนทุกศาสนิกต่างหลั่งใหลร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (7 มกราคม 2566) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีแสดงมุฑิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี จากความร่วมมือของคณะกรรมการวัดประชุมชลธารา และศิษยานุศิษย์ที่ใกล้ชิด รวมถึงประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้าร่วมงานท่ามกลางสายฝนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสักการะและแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านฯ มีอายุครบรอบ ๘๕ ปี

โดยหลังจากนั้น ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส

ขณะที่บรรยากาศภายในงานมีชาวไทยพุทธและมุสลิมมาร่วมเปิดครัว แจกจ่ายอาหารคาว หวาน เพื่อสื่อถึงความรัก และกลมเกลียวในการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่มาโดยตลอด

พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส คือพระนักปฎิบัติที่มีจริยวัตรที่ดีงาม ท่านได้ส่งเสริมและสนับสนุนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฎิบัติ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ พระเดชพระคุณของพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่มีคุณูปการต่อบ้านเมืองและประเทศชาติจนเป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาเลื่อมใส ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในทุกศาสนาโดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนาอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts