จังหวัดสระบุรี/จัดพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จังหวัดสระบุรี/จัดพิธีปลงผมนาคโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปลงผม ผู้บรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดวระบุรี ประธานในพิธี เดินทางถึง ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานในพิธี ไปยังโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ประธานในพิธี ไปยังโต๊ะหมู่พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องสักการะแด่พระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี


จากนั้นเริ่มพีธีปลงผม พระสงฆ์ ประธานในพิธี และญาติ เริ่มขลิบผม จนครบ ประธานในพิธี กราบลาพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นอันเสร็จพิธี
และในวันที่ 9 มกราคม 2565จังหวัดสระบุรีจะนำนาคทั้ง 99 นาค เข้า พิธีบรรพชาอุปสมบท ในเวลา 08.00 น. ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี


/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts