สุโขทัย ผู้ว่าชวนชาวสุโขทัยปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

สุโขทัย ผู้ว่าชวนชาวสุโขทัยปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”


นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุโขทัย กิจกรรมวันหยุดภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ผู้ว่าฯร่วมกันปลูกผักสวนครัวไว้กินเองภายในบ้านและในครัวเรือน “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยแนะนำให้ประชาชนหันมาปลูกผักสวนครัวไว้ในครัวเรือนไม่ต่ำกว่า 10 ชนิดขึ้นไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัว และเป็นการสนองตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน” เพื่อเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวไว้กินเองในครอบครัว ซึ่งผักสวนครัวที่ปลูกในครั้งนี้ มีทั้งผักสลัด ผักตั้งโอ๋ คะน้า กระเพรา พริก ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนก็จะสามารถเก็บผักที่ปลูกไว้มากินได้ โดยนายสุชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จะให้แม่บ้านเป็นคนปรุงอาหารจากผักที่ปลูกได้ภายในจวนให้ตนเองรับประทาน อีกทั้งยังได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ย และจัดทำปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้บำรุงแปลงผักสวนครัวภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนนำไปปรับใช้ในครัวเรือนต่อไป

 

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts