นครนายก – พิธีบรรชาอุปสมบท 104 รูปเพื่อถวายพระพรชัยมลคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นครนายก – พิธีบรรชาอุปสมบท 104 รูปเพื่อถวายพระพรชัยมลคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ที่ลานบุญวัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี ประธานสงฆ์ พิธีอุปสมบท 104 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมลคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 8 มกราคม 2566 นายบรรชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบสักการะพระรูปสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก ถวายสักการะด้านหน้ารูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ


ถวายสักการะพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก จากนั้นพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชารินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าขลิบผมผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 104 คน เป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts