นครปฐม-จังหวัดจัดพิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นครปฐม-จังหวัดจัดพิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบผ้าไตร บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และอัญเชิญผ้าไตรประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มอบผ้าไตรแก่นาค 1 นาค


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนาคจำนวน 99 นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนบิดา มารดา และญาติพี่น้อง ไปยังพระวิหารหลวงองค์พระปฐมเจดีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมถวายเครื่องราชสักการะแด่พระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และเริ่มพิธีบรรพชาสามเณร และพิธีอุปสมบทตามลำดับ


ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร ในเวลา 07.00 น. และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในเวลา 17.00 น.


สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายพรชัยมงคลฯ ทั้ง 99 รูป จะได้เข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัยอบรมปฏิบัติธรรม เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และกำหนดลาสิกขาในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Related posts