แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบบ้าน “สุขแรกแห่งแสงอรุณ” ให้กับผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย

แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบบ้าน “สุขแรกแห่งแสงอรุณ” ให้กับผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย

ตามที่ พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กรมทหารราบที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 สนับสนุนกำลังพล พร้อมเครื่องมือในการก่อสร้างบ้านให้กับนาง กัน จารุวาที อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 163/3 ถนนประเวศน์ใต้ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


ในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “สุขแรกแห่งแสงอรุณ” ให้กับผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ณ บ้านเลขที่ 163/3 ถนนประเวศน์ใต้ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมปลูกผักสวนครัว โครงการ “ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” อีกด้วย


ทั้งนี้โครงการ “สุขแรกแห่งแสงอรุณ” ถือว่าเป็นตามนโยบายของกองทัพบก ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับราษฎรที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts