(สุรินทร์) นพค.54 ลงพื้นที่ นำผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทย แจกจ่ายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่สังขะ

(สุรินทร์) นพค.54 ลงพื้นที่ นำผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทย แจกจ่ายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่สังขะ

วันที่ 10 มกราคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นำโดย พันเอกกิรชิต คุณาวงค์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จิตอาสา 904 และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการลงพื้นที่ ณ วัดสีมาวนาราม(วัดบ้านดาร์) บ้านดาร์ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

นำผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทย ยารักษาโรค วัสดุเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทย แจกจ่ายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องต้น

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts