สุโขทัย-อบจ.จัดแถลงข่าวงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สุโขทัย-อบจ.จัดแถลงข่าวงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563

โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.มนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ผศ.เกษร เอมโอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย นางธาดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

สำหรับในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุน การประกวดลูกหลานพ่อขุน การแสดงหมากรุกคน การแสดงแสง-เสียง ชุด “อานุภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” การแสดงมหรสพชุดพิเศษ พบกับ น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ จากรายการคุณพระช่วย การแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนศึกแสงอาทิตย์ อินทรชิตแผลงศรพรหมมาสตร์ โดย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย การแสดงลิเก เรื่อง ขโมยที่รัก จากคณะน้องจอย และรวมดาวศิษย์นาฏศิลปะสุโขทัย และชิมช็อบ ตลาดโบราณ อุดหนุนสินค้า OTOP สินค้าสหกรณ์ 4 ภาค

ทั้งนี้ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย เสวยราชย์ประมาณปี พ.ศ.1822 ถึงประมาณปี พ.ศ.1841 พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น ทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากว่า 700 ปี และ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงค้นพบแท่นศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชที่เนินปราสาท จ.สุโขทัย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยนานัปการ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้ว่า “ถ้าไม่มีสุโขทัย คงไม่มีประเทศไทยจนทุกวันนี้”

จะเป็นงานสำคัญและยิ่งใหญ่ระดับชาติ ด้วยการมีส่วนร่วมของชาวสุโขทัยทุกคน โดยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นนักท่องเที่ยวที่ดี นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติ จะได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่อร่อยและราคาเป็นธรรม มีทั้งของกิน ของใช้ และมีจุดเช็คอิน การจัดงานเราเน้นเรื่องความสะดวก สะอาด ความปลอดภัย และความประทับใจ

Related posts