ตราด-คืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ต ที่รับนักท่องเที่ยว จํานวน 7 ลํา

ตราด-คืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ต ที่รับนักท่องเที่ยว จํานวน 7 ลํา

ออกตรวจสอบ โดย ศรชล.และ ศคท.จว.ตร. ร่วมกับ มชด./๑ ทรภ.๑ จัดเรือ ต.๑๑๓ นำคณะเจ้าหน้าที่โดย น.อ.สุรศักดิ์ ภาแก้ว รอง ผอ.ศรชล.จว.ตร. พร้อมกำลังพล บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด และ ฉก.นย.ตราด เข้าตรวจสอบและกำจัดคราบน้ำมันกรณีเหตุเพลิงไหม้เรือสปีดโบ๊ตรับส่งนักท่องเที่ยวจำนวน ๗ ลำ บริเวณอ่าวทองหลาง ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด โดยมีการปฏิบัติดังนี้


๑.การตรวจสอบสภาพน้ำทะเล มีฟิล์มน้ำมันลอยบนผิวน้ำเล็กน้อย โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.92-8.03 อุณหภูมิ 26.7-26.9 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.2-31.3 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.56-6.98 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบสัตว์น้ำตาย และแนวปะการังมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการัง และในมวลน้ำทะเล


๒.ดำเนินการนำถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือที่ยังมีน้ำมันคงถังขึ้นจากน้ำ และช้อนเศษเขม่าและคราบน้ำมันขึ้นจากผิวน้ำ
๓.ตรวจสอบบริเวณทุ่นกักน้ำมันซึ่งปิดปากอ่าวไว้ ไม่พบคราบน้ำมันแพร่กระจายออกไปภายนอก
ทั้งนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ได้นำคำสั่งงดใช้เรือ และให้ทำการกู้เรือ แจ้งให้เจ้าของเรือทุกรายทราบเรียบร้อย ซึ่ง ศรชล.จว.ตร. จะได้ติดตามต่อไป/

ภาพ/ข่าว โดย ศรชล.
วิเชียร ม่วงสี รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts