ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม โครงการ”ตำรวจพันธุ์ดี” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม โครงการ”ตำรวจพันธุ์ดี” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ณตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดย “พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์” ผบก.ภ.จว.น่าน ร่วมกับข้าราชการตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดน่าน ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ปลูกผักกินเอง และ “โครงการครัวปันสุข” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “คุณบัรฑูร ล่ำซำ” เพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสถานีตำรวจ และ “โครงการตลาดนัดครัวปันสุข” ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับ “สมาคมแม่บ้านตำรวจน่าน” เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของครอบครัวข้าราชการตำรวจ รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก “โครงการตำรวจพันธ์ดี” เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างราย และเป็นอาชีพเสริมในยามว่างเว้นจากการปฏิหน้าที่


อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้อย่างอยู่เย็นเป็นด้วยการพึ่งพาตนเอง กิจกรรมทั้ง 2 นี้ สร้างประโยชน์สุขให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด และครอบครัว

Related posts