อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คณะนางรำร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอู่ทอง กว่า 1700 คน เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คณะนางรำร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอู่ทอง กว่า 1700 คน เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565

วันที่ 11 มกราคม 66 เวลา 08.09 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวพระนครศรีอยุธยา ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฯ เริ่มต้นที่ ศาลหลักเมือง อยุธยามหาปราสาท สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2565” เพื่อเฉลิมฉลองที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา


จากนั้น นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.จิรพรรณ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้จัดหาและฝึกซ้อมการรำบวงสรวง พร้อมด้วยนางรำจาก 16 อำเภอ จำนวนกว่า 1,700 คน ร่วมรำถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ที่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รำประกอบเพลง “ยอยศพระรามาธิบดีที่ 1” โดยเนื้อเพลงบรรยายถึงพระปรีชาสามารถของพระเจ้าอู่ทอง การกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา รวมถึงศิลปวัฒนธรรมและการทำมาค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts