กาฬสินธุ์ ต่อยอดดนตรีพื้นบ้านแก่เด็ก-เยาวชน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ่ายทอดความรู้ดนตรีพื้นบ้านให้แก่เด็ก เยาวชน “ต้นกล้าโปงลางเมืองน้ำดำ” เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยเด็กที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมแสดงในพิธีเปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566


นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ ตีโปงลางเป็นสัญญาณเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ต้นกล้าโปงลางเมืองน้ำดำ” ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด ดนตรีพื้นบ้านให้แก่เด็กและเยาวชนใน จ.กาฬสินธุ์ ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 100 คน โดยมีนายธงชัย คำโสภา ศิลปินพื้นบ้าน นายวัฒนากานต์ ภูนาหา ครูโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม


นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดอบรม “ต้นกล้าโปงลางเมืองน้ำดำ” รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมในพื้นถิ่นของ จ.กาฬสินธุ์ “ดนตรีพื้นบ้านโปงลาง” โดยเริ่มที่เด็ก เยาวชน ต้นกล้าทางวัฒนธรรม ให้มีความรู้ เพิ่มทักษะในดนตรีพื้นบ้าน ด้วยทีมวิทยากรศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ และได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 นอกจากนี้ก็จะเปิดพื้นที่ให้กับเด็กที่ผ่านการอบรม เข้าร่วมการแสดงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2566” ที่กำหนดจัดขึ้นช่วงปลายเดือน ก.พ.ที่จะถึงนี้อีกด้วย

Related posts