นครปฐม-นายก อบจ.นครปฐม มอบของให้กับหน่วยงานเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

นครปฐม-นายก อบจ.นครปฐม มอบของให้กับหน่วยงานเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.นครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภรรยา, นายวีรวิชญ์ สะสมทรัพย์ และนายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย, พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ได้ร่วมมอบชุดของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ สถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวน 38 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง


โดยนายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ได้สนับสนุนของรางวัล (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) สำหรับมอบให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 นี้

Related posts