นครปฐม – วัดสี่แยกเจริญพรแจงเงินทำบุญชมสวนปีใหม่ และจัดทำโครงการท่านได้บุญเด็กได้อิ่ม

พระครูปฐมสาธุวัฒน์ หรือ อ.เทพ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร ต.หนองกระทุ่มอ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เผยรายได้จากการจัดกิจกรรมจัดสวนทานตะวันและดอกไม้นานาชนิด และพันธุ์ไม้จำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.-8 ม.ค.66

อ.เทพ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกจริญพร กล่าวว่า รายได้จากการจำหน่ายต้นดอกไม้และเงินบริจาคค่าเข้าเซลฟี่ในดงไม้ระหว่างวันที่ 24 ธค.ถึง 8 มค.2566 มีดังนี้1.ได้ค่าจำหน่ายต้นไม้ 170,545 บ.
, ค่าเข้าชมในดงดอกไม้ 75,550 บาท ,3.ได้เงินบริจาคน้ำดื่ม 2,846 บาท รวมเป็นเงิน 248,941 บาท , 4. ข้าวสารถุงๆละ 5 กก.จำนวน 1,800 ถุง ( 1,800×100 รวมเป็นเงิน180,000 บ. ) ,5..รองเท้า 750 คู่ ( 30,000 บ. ) (10 รร.ที่ส่งเด็กมาทำกิจกรรมได้รองเท้าทุกคน )

ทางวัดได้นำงินส่วนหนึ่งไปแจกทุนการศึกษาและข้าวสารตามโรงเรียนต่างๆ ตามรายการดังนี้ 1.รร.วัดหนองกระทุ่ม มีนักเรียน 113 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 113 ถุง พร้อมรับทุนการศีกษา 26,000 บาท
, 2.รร.บ้านหนองเขมร นร. 89 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 89 ถุง พร้อม รับทุนการศึกษา 26,000 บาท , 3.รร.วัดหนองศาลา นร. 440 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 440 ถุ พร้อมรับทุนการศึกษา 26,000 บาท , 4. รร.วัดหนองจิก นร. 143 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 143 ถุง พร้อม รับทุนการศึกษา 26,000 บาท , 5. รร. บ้านอ้อกระทุง นร. 21 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 42 ถุงพร้อมรับทุนการศึกษา 26,000 บาท , 6.รร.บ้านห้วยรางเกตุ นร. 110 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 110 ถุง พร้อมรับทุนการศึกษา 26,000 บาท, 7.รร. บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ นร. 150 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 150 ถุง พร้อมรับทุนการศึกษา 26,000 บาท
, 8.รร.วัดหนองลาน นร. 67 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 67 ถุง พร้อมรับทุนการศึกษา , 26,000 บาท


9.รร. วัดหนองไม้แก่น นร. 121 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 121 ถุง พร้อมรับทุนการศึกษา 26,000 บาท , 10. รร.วัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 นร.256 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 256 ถุงพร้อมรับทุนการศึกษา.26,000 บาท ,11.รร.บ้านรางขาม อ.บ่อพลอย นร.70 คน รับข้าวสารถุงละ 5 กก. 70 ถุงพร้อมรับทุนการศึกษา 5,000 บ. และรองเท้า 70 คู่ 12 ร.ร ลำอีซู จำนวนนักเรียน 150 คน อ. บ่อพลอย มอบข้าวสารจำนวน 100ถุง และแจกทุนการศึกษา(กรณีพิเศษ) และ หมู่ 4 บ้านใหม่เจริญพร รับข้าวสารถุงละ5 กก. 199 ถุง รับรองเท้า 150 คู่ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท สรุปยอดทั้งหมดรวมเป็นเงินสุทธิ 510,000 บ.

ทั้งนี้ทางวัดจะดำเนินการแจกทุนการศึกษาพร้อมข้าวสารในวันพฤหัสบดีที่ 12 มค. 66

ข่าวโดย นายสมคิด พรมมี

Related posts