กระบี่-ชมรมสื่อมวลชนกระบี่ ร่วมแบ่งปันของขวัญให้กับน้อง ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ กระบี่

กระบี่-ชมรมสื่อมวลชนกระบี่ ร่วมแบ่งปันของขวัญให้กับน้อง ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ กระบี่

วันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีนางสาวนงลักษ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชน พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียน จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การแสดงเต้น การร้องเพลง โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ และของรางวัล จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

โดยชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ในปีนี้ ได้ให้การสนับสนุนไอศกรีม ของขวัญ ของรางวัล ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเด็ก เยาวชน คือกำลังสำคัญของชาติที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพต่อไป…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts