สมุทรสงคราม-บิ๊กป้อมลงพื้นที่สมุทรสงครามดู โครงการแก้มลิงทุ่งหิน อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม คาดว่าน่าจะเปิดตัวผู้สมัครสสในนามพรรคประจำประชารัฐด้วย

สมุทรสงคราม-บิ๊กป้อมลงพื้นที่สมุทรสงครามดู โครงการแก้มลิงทุ่งหิน อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม คาดว่าน่าจะเปิดตัวผู้สมัครสสในนามพรรคประจำประชารัฐด้วย

โดยในวันนี้บิ๊กป้อมหรือรองนายกรัฐมนตรีประวิทย์ วงษ์สุวรรณ และคณะมาที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการขุดลอกแก้มลิงทุ่งหิน โดยมี นายสบนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการให้การต้อนรับ ความเป็นมา โดงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 บริเวณสถานที่ดำเนินการโครงการหมู่ที่ 3 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุครสงคราม มีเนื้อที่ 2,623 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา โดย ได้มีการประกาศเป็นที่หวงห้าม ต่อมาใน พ.ศ.2510 ได้มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสาธารณประโยชน์ โดยมีราษฎรและนายทุนเข้าไปบุกรุกทำกินเต็มพื้นที่ จำนวน 61 ครอบครัว

ซึ่งปัจจุบันมีการย้ายออกหมดเรียบร้อยแล้ว พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง จังหวัดจึงได้พิจารณาน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในการจัดหาทรัพยากรน้ำและบรรเทาอุทกภัยในเรื่องของแก้มดิน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน อีกทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดและพื้นที่ข้างเคียง จำนวน 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตามความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและมีการพบปะประชาชนในพื้นที่และประชาชนส่วนหนึ่งได้นำดอกไม้มาให้กับพลเอกประวิตรเพื่อเป็นกำลังใจและมีเสียงเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

และมีการพบปะประชาชนในพื้นที่และประชาชนส่วนหนึ่งได้นำดอกไม้มาให้กับพลเอกประวิตรเพื่อเป็นกำลังใจและมีเสียงเชียร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและดูโครงการเขื่อนกั้นน้ำเค็มที่มีน้ำทะเลถึงสูงแล้วจะท่วมเข้าตลาดในตัวเมืองแม่กลองด้วย จากนั้นได้เดินทางไปจากนั้นได้เดินทางไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมที่เป็นพระคู่บ้านเมืองของชาวจังหวัดสมุทรสงครามติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก และระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ บริเวณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดสมุทรสาครติดตามโครงการแหล่งน้ำที่สำคัญในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป และมีการเปิดตัวผู้สมัครในนามพรรคพลังประชารัฐด้วยคือนายนพ พล เพื่อเตรียมสู้ศึกในสมัยหน้า เดินทางกลับจากกลับกรุงเทพฯต่อไป

Related posts