ลำปาง-ส่งมอบกำลังใจ เพื่อเป็นสายใยแห่งความผูกพัน

ลำปาง-ส่งมอบกำลังใจ เพื่อเป็นสายใยแห่งความผูกพัน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตลำปาง พร้อมด้วย สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 32 และคณะข้าราชการพนักงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง เดินทางไปเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึก ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 6 นาย ดังนี้

1.สิบตรี ชัยชนะ ทองศรี
2.พลทหาร เต้ง ใจยะคำ
3. จ่าสิบเอก เสรี ใจฝั้น
4. สิบตรี สมชาย ห่านตระกูล
5. พลทหาร คำ มะลิวัลย์
6.พลทหาร ถาวร ตันบุตร

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ อันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนส่งมอบกำลังใจในฐานะผู้เสียสละเพื่อชาติ บ้านเมืองให้คนไทยมีความสุขมาจนทุกวันนี้ เพราะ “เราคือครอบครัวเดียวกัน”

#ทหารผ่านศึก #มทบ32 #กองทัพบก

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts