ลำปาง- จิตอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพานักเรียนลำปางกัลยาณี เที่ยวชมพลับพลาที่ประทับแรมโรงทหารนครลำปาง

ลำปาง- จิตอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ อาสาพานักเรียนลำปางกัลยาณี เที่ยวชมพลับพลาที่ประทับแรมโรงทหารนครลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ จิตอาสา 904 เป็นวิทยากรจิตอาสา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน เข้าเยี่ยมชมพลับพลาที่ประทับแรมโรงทหารนครลำปาง “บ้านป่องนัก” และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญภายในมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

โดยได้บรรยายความรู้ และนำเยี่ยมชม สถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อปีพุทธศักราช 2469 อีกทั้งได้บรรยายสรุปถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า รัชกาลที่ 7 ที่มีต่อพสกนิกรชาวลำปาง และการบรรยายสรุปสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง “บ้านป่องนัก” ซึ่งเป็นพลับพลาที่ประทับแรมของในหลวงรัชกาลที่ 7 , ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts