CEO ไทย สมายล์ กรุ๊ป รถและเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ร่วมงานเด็กแห่งชาติ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จ.จันทบุรี

CEO ไทย สมายล์ กรุ๊ป รถและเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ร่วมงานเด็กแห่งชาติ ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 จ.จันทบุรี


เสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 วันเด็กแห่งชาติ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม ไทย สมายล์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการโครงข่ายขนส่งมวลชนสาธารณะพลังงานไฟฟ้า ด้วยรถเมล์โดยสารและเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ไทย สมายล์ บัส และ ไทย สมายล์ โบ๊ท ได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดกระทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ,สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก ตระหนักและเข้าใจหน้าที่ของตน อีกที้งให้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

นางสาวกุลพรภัสร์ กล่าวว่า กลุ่ม ไทย สมายล์ กรุ๊ป ให้ความสำคัญแก่เด็ก และเยาวชน ให้มีความสุข สนุก มีรอยยิ้ม เหมือนสโลแกนของกลุ่ม ไทย สมายล์ กรุ๊ป “เดินทางด้วยรอยยิ้ม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”พัฒนาและส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นทรัพยากรของชาติต่อไป และในวันนี้ ไทย สมายล์ กรุ๊ป ขออวยพรให้เด็กๆทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นคนดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตสดใส เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts