ขอนแก่น – “วันเด็ก” เยาวชนร่วมงานคึกคัก ที่ค่ายศรีนครินทร์

เด็กๆมาร่วมงาน สนุกสนานรื่นเริง มีหลากหลายสถานที่จัด อาทิ ค่ายศรีนครินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23 , ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ที่ชั้น1ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น,สนามอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2 จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น


วันนี้ 14 ม.ค.66 ที่ มณฑลทหารบก 23 ค่ายศรีพัชรินทร์นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 โดยมีพล.ต.วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผบ.มทบ.23 นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางสิริรักษ์ ขันธุปัฏน์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.23  พ.ต.อ.ปรีชา เก่งสาริกิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองและเด็กๆเยาวชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ในการนี้ นายรัชพร วรรณคำ ศธจ.ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี

โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ในงานมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนจำนวนมากได้มาร่วมงานทุกคนสนุกสนาน เล่นกิจกรรมต่างๆที่จัดไว้โดยเฉพาะรถถังเด็กๆปีนป่ายและร่วมถ่ายรูป ในจังหวัดขอนแก่นได้มีจัดงานวันเด็กหลายที่ เพื่อให้ความสนุกความสุขกับเด็กๆ
โดยในปี 2566 นี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

Related posts