กาฬสินธุ์ อิ่มบุญกู้ภัยทำบุญอุทิศส่วนกุศลผู้ล่วงลับ

สมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรศูนย์ประสานงานและจุดบริการ พร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2566 เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่วิญญาณผู้เสียชีวิต ที่เคยให้ความช่วยเหลือด้านกู้ชีพกู้ภัยในอุบัติเหตุอุบัติภัยที่ผ่านมา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ พร้อมเปิดเวทีให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามคำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


วันที่ 15 มกราคม 2566 ที่ศูนย์ประสานงานและจุดบริการ สมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายชยพล วัชรอุดมกุล อุปนายกสมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยอาสากู้ภัยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันเด็ก โดยมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี และนำบุตรหลานร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายชยพล วัชรอุดมกุล อุปนายกสมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาสากู้ภัยทุกคน ได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางโดยสวัสดิภาพและมีความสุข จึงไม่มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ กับครอบครัว ทั้งนี้ หลังจากเทศกาลปีใหม่ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าสู่ภาวะปกติ ประกอบกับวันเด็ก ประจำปี 2566 ที่ผ่านมาวานนี้ (14 ม.ค.) ผู้ปกครองและเด็กส่วนใหญ่ ไปร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น เวลาว่างไม่ตรงกัน ในวันนี้ได้โอกาสเหมาะสม สมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันเด็กขึ้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่วิญญาณผู้เสียชีวิต ที่เคยให้ความช่วยเหลือด้านกู้ชีพกู้ภัยในอุบัติเหตุอุบัติภัยที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และอาสากู้ภัย และเปิดเวทีให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามคำขวัญ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


นายชยพลกล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมการทำบุญครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยใน จ.กาฬสินธุ์และต่างจังหวัด รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคทั้งเงินสด สิ่งของ อาหาร โรงทาน และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายกว่า 500 รายการ กิจกรรมนอกจากจะถวายภัตตาหารเช้า เจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล ปะพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และบุคลากร ตลอดจนผู้ร่วมงานแล้ว ในส่วนกิจกรรมวันเด็กได้มีการจัดเวทีให้เด็กๆ ร่วมสนุกสนาน ตอบปัญหารางวัลรับของขวัญ การแข่งขันต่างๆ เช่น เก้าอี้ตนตรี เป่าลูกโป่ง ปิดตาตีลูกโป่ง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข อิ่มบุญ และสร้างสนุกสนานให้กับทุกคนเป็นอย่างมาก


อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับอาสาของสมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์ ยังได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาและรางวัลโครงการทางสู่ฝันปั้นอาสา ให้กับนางสาว สุนทรี ศรีบุญเรือง นักเรียนชั้น ม.4/4 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร เพื่อปลูกฝังและสนับสนุนให้อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยสามัคคีกตัญญูกาฬสินธุ์รักการเรียนและไม่ทิ้งการเรียน มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เพื่อสร้างขวัญ นอกจากนี้ยังมอบรางวัลให้กับนายธนกร ภูครองพลอย และนางสาวสุชัญญา คุณชื่น ผู้มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากอาสาสมัครผู้มีใจรักในการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย มีความตั้งใจในการออกปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Related posts