ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

ร้อยเอ็ด…ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง พญาศรีสุทโธนาคราช ณ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย

วันนี้( 16 มกราคม 2566) เวลา 15.00 น. ที่ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ,นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ,นายกเทศมนตรีตำบลมะอึ และคณะร่วม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง องค์พญาศรีสุทโธนาคราช ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยทางช่างกำลังดำเนินการปั้นในส่วนหางและลำตัวขององค์พญานาค

ในเบื้องต้นมีความคืบหน้าของการก่อสร้าง ในด้านงานเหล็กล้าเสร็จไปแล้วประมาณ 60 เมตร ส่วนงานปูนปั้นแล้วเสร็จประมาณสัก 40 เมตร ถือว่ามีความคืบหน้าของการก่อสร้าง โดยจะมีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็น ภาคราชการ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุนการสร้างองค์พญานาคให้สำเร็จ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในกลางปี 2566 ในส่วนด้านงบประมาณได้รับจากการสใทบทุนร่วมบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ รวมถึงได้รับเมตตาจากพระคุณเจ้า และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ และรวมถึงองค์พญาศรีสุทโธนาคราช ก่อสร้างโดยช่างผู้ก่อสร้างที่เป็นช่างมือผู้มากฝีมืออันดับ 1 ของภาคอีสาน รับรองว่าออกมาเสร็จเรียบร้อย จะเป็นองค์พญานาคที่มีความสง่างาม และสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน

ทั้งนี้การสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาครา เพื่อที่จะพัฒนาให้อ่างเก็บน้ำธวัชชัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ในการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้มีองค์พญานาคเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาและความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชน ตลอดจนความรุ่งเรืองของจังหวัดร้อยเอ็ดในอนาคต ซึ่งองค์พญานาค จะมีความยาว 101 เมตร และมีสูงถึง 21 เมตร จึงได้ติดตามดำเนินงานก่อสร้างองค์พญานาค และก่อสร้างศาลา ตามรูปแบบที่สำนักงานโยธาธิการฯ ได้ดำเนินการออกแบบไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts