ทรภ.1 จัดกิจกรรมจิตอาสา วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


วันที่ 17 มกราคม 2566 ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ นำกำลังพลจิตอาสา ในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา จากอำเภอสัตหีบและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันทำความดี แสดงออกถึงความสามัคคี และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกองทัพเรือ กับหน่วยงานท้องถิ่น อีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#ทัพเรือภาคที่1
#TheTrustedNavy
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

Related posts