เพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถวายสัตปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

เพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ถวายสัตปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. กองพลทหารม้าที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสัตปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ สนามลานสโมสรค่ายพ่อขุนผาเมือง โดยมี พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานในพิธีถวายสัตปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลและให้โอวาทแก่กำลังพล เนื่องในวันกองทัพไทย ในโอกาสวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็น วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,วันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น เป็นวีรกรรมอันกล้าหาญยิ่ง


โดยมี พลตรีสามารถ มโนรถมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 คณะแม่บ้านทหารบกสาขา กองพลทหารม้าที่ 1 องค์การทหารผ่านศึกเขตเพชรบูรณ์ คณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกำลังพล กองพลทหารม้าที่ 1 มณฑลทหารบกที่ 36 หัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนร่วมพิธีสวนสนาม ถวายสัตปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล


สำหรับ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม ของทหาร หรือเรียกกล่าวกันง่ายๆก็คือ “การสาบานธง” ตามที่กระทรวงกลาโหมได้เลือกกระทำพิธี ในวันที่ 18 มกราคม ของทุกๆปี ด้วยเหตุผล 2 ประการคือ ประการแรก เนื่องจากวันที่ 18 มกราคมนี้ เมื่อประมาณ 400ปีมาแล้ว (พ.ศ.2135) สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชา ของพม่า พระองค์ได้ทรงฟันพระมหาอุปราชาคอขาดบนหลังช้าง ถึงแก่ทิวงคต ชัยชนะของกองทัพไทยครั้งนี้ แต่เดิมกระทรวง กลาโหม ได้ถือเอา วันที่ 25มกราคม ซึ่งเป็นวันสำคัญยิ่งประวัติศาสตร์ของทหาร เป็นวันกองทัพไทย

และได้จัดประกอบพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ตั้งแต่ปี 2550ได้เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 18มกราคม ของทุกๆปีแทน เนื่องจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ และประการที่ 2 ในเดือน มกราคม เป็นเดือนที่ทหารใหม่ได้รับการฝึกการสอนการอบรม ตลอดจนทำการฝึกบุคคลทำการรบมาแล้ว นับว่าพร้อมทำการสู้รบและสามารถที่จะทำหน้าที่ต่อสู้ป้องกันในการปกป้องรักษาประเทศ
ทั้งนี้ การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามครั้งนี้ มีกำลังพลที่เข้าร่วมสวนสนาม 8 กองพันสวนสนาม 1 กองพันสวนสนามยานเกราะ ประกอบด้วย กองพันสวนสนามที่ 1 จากกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1

,กองพันสวนสนามที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 ,กองพันสวนสนามที่ 3 กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 ,กองพันสวนสนามที่ 4 กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 ,กองพันสวนสนามที่ 5 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 , กองพันสวนสนามที่ 6 กองพันทหารช่างที่8 กองพลทหารม้าที่1 ,กองพันสวนสนามที่ 7กองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่1 ,กองพันสวนสนามที่ 8 กองพันเสนารักษ์ที่ 8 กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1มณฑลทหารบกที่ 36 และปิดท้าย กองพันสวนสนามยานยนต์

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts