พิจิตร-อาชีวะเดือด!นศ.อาชีวศึกษาพิจิตรรวมตัวชุมนุมประท้วงขับไล่ผู้บริหารสถานศึกษา

นศ.อาชีวะ เมืองชาละวัน รวมตัวเกือบ 500 คน ไม่เข้าห้องเรียน ปักหลักประท้วงเดินขบวนไปศาลากลางร้องผู้ว่าฯพิจิตร ไล่ผู้บริหารสถานศึกษา อ้างสาเหตุไม่พัฒนาระบบการศึกษายกเลิกการเช่าระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทแต่จะให้ใช้เน็ตฟรีของรัฐ ไม่จัดหาวัสดุที่ใช้ในการฝึกการเรียน ด้าน ผอ.อาชีวศึกษาพิจิตร ชี้แจงเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อ ต.ค. 65 กำลังแก้ปัญหาเก่าที่สะสม ยืนยันทำถูกขั้นตอน แต่อาจไม่ถูกใจเรื่องนี้ขอเปิดโต๊ะเจรจาพูดคุย


วันที่ 19 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เกิดเหตุการณ์นักศึกษาภายในวิทยาลัยแห่งนี้รวมแล้วเกือบ 500 คน ชุมนุมประท้วงไม่ยอมเข้าห้องเรียนพร้อมทั้งมีการชูป้ายแสดงความไม่พอใจการบริหารงาน ของ นายบุญลือ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร พร้อมทั้งมีการเปิดเวทีปราศรัยระบายความทุกข์และปัญหาว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 65 ที่ นายบุญลือ อยู่คง มาเป็น ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือนเศษแล้ว ไม่ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน อีกทั้งขาดมนุษยสัมพันธ์กับนักศึกษาหรือครูอาจารย์ภายในวิทยาลัยที่มีนักศึกษากว่า 500 คน ครู อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่รวม 70 กว่าคน


โดยเหตุหลักๆที่นักศึกษากล่าวปราศรัย คือ 1.ไม่จัดสรรสวัสดุที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนโดยอ้างเหตุไม่มีงบประมาณ ทั้งๆที่มีเวลาเรียนเหลืออีก 5 สัปดาห์ก็จะจบเทอมทำให้นักศึกษาขาดความเชี่ยวชาญในประสบการณ์การเรียนในวิชาชีพแผนกอุตสาหกรรมต่างๆ 2.ยกเลิกการเช่าอินเทอร์เน็ตของบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาต้องใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูล แต่จะให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีของรัฐ ซึ่งระบบไม่เสถียรเข้าใช้งานแล้วล่มบ่อย แต่ในปีการศึกษาหน้ากลับจะมีการจัดเก็บค่าอินเทอร์เน็ตจากนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีกคนละ 200 บาท/ภาคเรียย 3. ไม่แก้ปัญหาการบริหารภายใน น้ำไม่ไหลบ่อยครั้ง ห้องสุขาชำรุดทรุดโทรม และอีกหลายๆ เรื่อง ซึ่งหลังจากกลุ่มนักศึกษาตั้งเวทีปราศรัยภายในวิทยาลัยได้ประมาณ 45 นาที และขอมติเสียงจากนักศึกษาทั้งหมดเกือบ 500 คน ที่เป็นนักศึกษาแผนกอุตสาหกรรม , แผนกพาณิชยกรรม ได้มติว่า จะไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยประมาณ 2-3 กม. เมื่อได้มติดังกล่าว กลุ่มนักศึกษาจึงได้ออกเดินเป็นขบวนมุ่งหน้าไปยังศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อขอยื่นหนังสือให้ ผู้ว่าฯพิจิตร รายงานไปยังกรมอาชีวศึกษา เพื่อให้ย้ายหรือเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร


ในส่วนของ นายบุญลือ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองเพิ่งมารับตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร แห่งนี้ เมื่อต้นเดือน ต.ค. 65 มาถึงก็สะสางปัญหาเก่าและปัญหาต่างๆ ทั้งเรื่องการก่อสร้างอาคารและเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตที่ต้องจ่ายค่าบริการรวมถึงที่ถูกกล่าวอ้างว่าไม่จัดหาวัสดุการฝึกงานมาให้แผนกอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า นั้น ก็ต้องชงเรื่องมาจากครูผู้สอนผ่านแผนกพัสดุและส่งต่อมายังผู้อำนวยการ ซึ่งตนเองไม่เคยขัดข้อง แต่บกพร่องจากขั้นตอนต่างๆเสียมากกว่า เคยบอกเคยขอว่าคับข้องใจอยากได้สิ่งใดขอให้มาบอก แต่ที่ผ่านมาตัวแทนนักศึกษา ตัวแทนครู กลับไม่มาบอกแต่ใช้วิธีรวมตัวชุมนุมประท้วง ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะขอเรียกประชุมเพื่อพูดคุยให้ได้ข้อยุติเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ความเข้าใจผิด ซึ่งจะส่งผลต่อชื่อเสียงของสถาบัน ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร กล่าวให้สัมภาษณ์ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

 

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts