นครนายก – กิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและโครงการอบรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

นครนายก – กิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและโครงการอบรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

เมื่อเวลา 07 . 30 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่บริเวณทางม้าลาย ฝั่งตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธียกธงนำนักเรียนนักศึกษาเดินข้ามถนนทางม้าลายเพื่อข้ามมายังวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ในกิจกรรม วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน และโครงการอบรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ให้การต้อนรับ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายกได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) เพื่อดำเนินการตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน และได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU )ดังกล่าว โดยได้ดำเนินการดังนี้ ทำการประกาศมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนตระหนักในการปฏิบัติตามกฎจราจร กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปะรรมและยั่งยืน โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นกิจวัตรประจำวันในวิถีชีวิต

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts