อบจ.ปทุมธานี ร่วม ปภ.ปทุมธานีเสริมภูมิโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี เอาตัวรอดเพลิงไหม้หลังปทุมไฟไหม้สูญเสียมาก

อบจ.ปทุมธานี ร่วม ปภ.ปทุมธานีเสริมภูมิโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี เอาตัวรอดเพลิงไหม้หลังปทุมไฟไหม้สูญเสียมาก

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันระงับอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รองนายก อบจ.ปทุมธานี นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายก อบจ.ปทุมธานี พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายก อบจ.ปทุมธานี ดร.สมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ให้การต้อนรับและเข้ารับการอบรม


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้เกิดจากความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาแบบอยู่ประจำ มีหอพักให้นักเรียนพักค้าง หากไม่มีการซักซ้อมอัคคีภัย หากเกิดอัคคีภัยขึ้นอาจเกิดความสูญเสียตามมาได้ เพื่อความปลอดภัยของครู บุคลากร และนักเรียน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ให้ได้รับความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นสร้างให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของอัคคีภัยการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงและรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการอพยพหนีไฟ รวมถึงในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้


ด้าน พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การจัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันระงับอัคคีภัย และการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้ จะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ให้สามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นอยู่บ่อยครั้ง และในหลายๆเหตุการณ์ก็มักจะมีผู้เสียชีวิต อีกด้วยดังนั้น การอบรมและให้ความรู้เรื่องของอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นแล้วจะสามารถลดการสูญเสียได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้จะดำเนินการอบรมให้ความรู้ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีอาคารสูงให้ได้รับความรู้ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts