ปทุมธานี ชาวสามโคก ปทุมธานี ยิ้มร่า กดเอทีเอ็มรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมก่อนใคร

ปทุมธานี ชาวสามโคก ปทุมธานี ยิ้มร่า กดเอทีเอ็มรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมก่อนใคร

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.66 เวลา 11.00 น. ณ ธนาคารออมสิน สาขาสามโคก จ.ปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจประชาชนที่มาทำธุรกรรมทางการเงิน การรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565 ที่อนุมัติกรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,046,460 ครัวเรือนในพื้นที่ 66 จังหวัด และกทม. โดยประชาชนชาวสามโคกที่มากดเอทีเอ็มรับเงินช่วยเหลือ กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลด้วยความดีใจ สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี 2565 จังหวัดปทุมธานีได้เร่งดำเนินการรวบรวมและส่งข้อมูลจำนวนผู้ประสบอุทกภัยที่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ

ส่งให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในรอบแรก 3 จาก 7 อำเภอ ได้แก่ อ.ลาดหลุมแก้ว อ.สามโคก และ อ.ลำลูกกา รวม 5,242 ครัวเรือน จำนวนเงิน 29,076,000 บาท เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 และทาง ปภ. ดำเนินการจนส่งให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบภัยได้ในเช้าวันที่ 20 นี้ โดยมีเพียงผู้ประสบภัยจากจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น ที่ได้รับเงินช่วยเหลือก่อนใคร ทั้งนี้ สำหรับผู้ประสบภัยอีก 4 อำเภอ และใน 3 อำเภอที่ยังตกค้าง ของจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งดำเนินการเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับ ปภ. โดยกำหนดให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมกราคม เพื่อพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีจะได้รับเงินช่วยเหลือได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts