รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จัดกิจกรรม “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ”

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จัดกิจกรรม “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ”


กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ สร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกายภาพบำบัด โดยมีกิจกรรมการทดสอบความเสี่ยง ในการพลัดตกหกล้ม การสาธิตเครื่องมือนวัตกรรม ทางกายภาพบำบัด การบริหารร่างกายด้วยยางยืด รวมทั้งการให้ความรู้และคำแนะนำทางกายภาพบำบัด


โดยมี นาวาเอก สมพร ระวิงทอง หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องกายภาพบำบัด และห้องฝึกพิเศษทางกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี รายงาน 0909535645

Related posts