“นิพนธ์” ชู นโยบาย “สันติภาพ สู่สันติสุข”ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการ”พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”ปลายด้ามขวาน”

“นิพนธ์” ชู นโยบาย “สันติภาพ สู่สันติสุข”ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการ”พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”ปลายด้ามขวาน”


ต้องนับว่า”ประชาธิปัตย์” เป็นพรรคการเมืองแรกๆ ในการให้ความสำคัญกับเรื่องความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็น”เรื่องใหญ่” ของประเทศ”แม้ว่าใน 8 ปี ที่ผ่านมา ที่ “พลประยุทธ์ จันทร์โอชา ” เป็นผู้นำประเทศ จะไม่ให้ความ”สำคัญ” กับเรื่องของการ”ดับไฟใต้” เท่าที่ควร โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ”กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า” เป็นผู้รับผิดชอบในการ”แก้ปัญหา” โดยพยายามที่จะทำให้ปัญหาของ”ไฟใต้” ที่เป็นปัญหา”ระดับชาติ” ให้เป็นปัญหาของ”ท้องถิ่น”


ที่ผ่านมา แม้”ประชาธิปัตย์” จะไม่ใช่พรรค”แกนนำ” ในการ”เป็นรัฐบาล” เหมือนกับ”พลังประชารัฐ” ที่เป็น”แกนนำ” ของ”รัฐบาล แต่”ประชาธิปัตย์” โดย “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช. มหาดไทยในขณะนั้น และ”รองหัวหน้าพรรค และ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ในขณะนี้ และ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” ในฐานะของ รัฐมนตรี “กระทรวงพาณิชย์” มี นโยบาย ใน”มิติการพัฒนา” เพื่อ”สร้างอาชีพ-สร้างรายได้” เพื่อให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี”คุณภาพชีวิต”ที่ดี มาโดยตลอด ทั้งผ่านทาง” คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ ( กพต.) และ”ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เช่น “โครงการความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อให้”จังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นพื้นที่ ผลิตอาหารในการเป็น”ครัวโลก” โดยเฉพาะในเรื่องของ”อาหารที่เป็น”ฮาลาล” และของการส่งเริมการ”เลี้ยงโคเนื้อ” และ”เลี้ยงแพะ” แบบ”ครบวงจร” ภายใต้”โครงการเมืองปศุสัตว์”เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้” รวมทั้งการ”พัฒนา” ในโครงการอื่นๆ ที่”สอดคล้อง” กับ”บริบท” ของ”พื้นที่” และล่าสุดคือเรื่องของการประสานงานกับ”กระทรวงการคลัง” ให้มีการ”ผ่อนปรน” เงื่อนไข”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ” หรือ”SOFT LOAN “ กับกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายใหม่ 4,128 ล้านบาท และ ผู้ขอสินเชื่อโครงการเก่า ก็ขอให้มีการดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือ “ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี่คือ”นโยบาย” ในการช่วย”ต่อลมหายใจ” ของ”ผู้ประกอบการ” ในยามที่”เศรษฐกิจตกต่ำ” ที่เป็น”ความหวัง”ของประชาชน ที่”ประชาธิปัตย์” ทำได้จริง “และ”ทำได้ไว” ตามที่ได้รับปากประชาชนไว้
ที่สำคัญ” นิพนธ์ บุญญามณี” ซึ่งเป็น”นักการเมือง” ที่”คลุกคลี” กับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดของการเป็น”นักการเมืองระดับชาติ” เข้าใจถึงปัญหาของ”ความมั่นคง” ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง”ยาวนาน” จึงได้ ชูนโยบาย” สันติภาพสู่สันติสุข” ในการ”เดินหน้า” แก้ปัญหาความไม่สงบและความ”ขัดแย้ง”ที่เกิดขึ้นอย่าง”ยาวนาน” ในพื้นที่”จังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่าง”ขบวนการแบ่งแยกดินแดน”กับ”นโยบายการปกครองประเทศของ”รัฐไทย”
ซึ่งนโยบาย”สันติภาพสู่สันติสุข” ที่”นิพนธ์” นำเสนอในนามของ”ประชาธิปัตย์” ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่”โดนใจ”ของคนในพื้นที่ เพราะในความต้องการของ”ประชาชน” ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น”พุทธ-มุสลิม” หรือ”คนไทยเชื้อสายจีน” คือต้องการเห็นความ”สงบสุข” ต้องการ”สันติสุข” กลับมายัง”ดินแดน”แห่งนี้ และที่สำคัญ” ประชาชน”ส่วนใหญ่ เชื่อว่า การแก้ปัญหาด้วย”ความรุนแรง” ระหว่าง”เจ้าหน้าที่รัฐ” และ”แนวร่วม” ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ไม่ใช่”ทางออก”จากปัญหาของ”ไฟใต้”อย่างแท้จริง
นโยบาย”สันติภาพสู่สันติสุข” ของ”ประชาธิปัตย์” จึงเป็นการให้”คำมั่นสัญญา” กับ”ประชาชน” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า “ประชาธิปัตย์” สนับสนุนการ”เจรจาสันติภาพ” ระหว่าง”รัฐบาล” กับ” ขบวนการบีอาร์เอ็น” และขบวนการอื่นๆ เพื่อสร้าง”สันติภาพ” ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็น”แนวทาง” ที่หลายๆ ประเทศ ที่มีปัญหาความไม่สงบที่เกิดจาก”ขบวนการแบ่งแยกดินแดน” นำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำเร็จมาแล้ว
“สร้าง”สันติภาพ” ให้เกิดขึ้นก่อน เมื่อ”สันติภาพ” ถูก”ขับเคลื่อน”ให้เดินหน้าได้และเกิดขึ้นจริง ความเป็น”สันติสุข” ในพื้นที่ก็จะติดตามมาสู่”แผ่นดินปลายด้ามขวาน” และเมื่อ “สันติภาพ”นำมาซึ่ง”สันติสุข” โครงการ”พัฒนา” ในทุก”มิติ” ก็จะมีความสำเร็จ และเป็นไปตาม”เจตนารมณ์” ของ”ประชาธิปัตย์” ที่นำเสนอต่อ”ประชาชน” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการ”เลือกตั้ง” ครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นในไม่ช้านี้
อยากให้”แผ่นดินปลายด้ามขวาน” มี”สันติภาพ” อยากให้คน”ปลายด้ามขวาน”มี”สันติสุข” อย่างเห็นการ”พัฒนา” ในทุก”มิติ”ของ”แผ่นดินปลายด้ามขวาน” ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องตัดสินใจเอาเองว่า จะเลือกคนของ”ประชาธิปัตย์”เป็น สส. เพื่อ สานนโยบาย” สันติภาพสู่สันติสุข” หรือจะเลือก “ผู้สมัคร” จากพรรคการเมืองอื่น ก็อยู่ใน”วิจารณาญาณ ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องตันสินใจ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts