พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต


วันที่ 24 มกราคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายชินนะ คชนิล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมือง

ร่วมพิธีทำบุญในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2566 ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต จัดพิธีทำบุญในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2566 มีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศรีสุคตร่วมทำบุญจำนวนมาก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts