หน่วยงานกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าภาพถวายเพล บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

หน่วยงานกระทรวงแรงงาน จ.สมุทรสงคราม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าภาพถวายเพล บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และครอบครัว ผอ.มานิตย์- คุณแม่เกษร คูประสิทธิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่พระสงฆ์และสามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ในระหว่างวันที่ 14 – 28 มกราคม 2566 เป็นเวลา 15 วัน ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และให้ถือเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์

โอกาสนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ร่วมมอบเงินทำบุญ รวมทั้งบุคลากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทดังกล่าว
ในส่วนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน ร่วมมอบปัจจัยทำบุญเพิ่มเติมอีกด้วย

Related posts