ยะลา-เบตง ชาวบ้านร้องสื่อ เทศบาลเก็บค่าขยะซ้ำซ้อน

เบตง ชาวบ้าน ร้องสื่อ เทศบาลเมืองเบตง เก็บค่าขยะซ้ำซ้อน ด้านเทศบาลยืนยัน ไม่มีเก็บซ้ำซ้อนแน่นอน สามารถมาตรวจสอบได้ เทศบาลมีต้นขั้ว

วันที่ 25 ม.ค.66 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน จากชาวบ้านในหลายชุมชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บเงินค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยของทางเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งปกติช่วงเย็น ชาวบ้านจะนำขยะ ทั้งที่อยู่ในถุงดำ ในถังขยะ มาวางตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านของตนเอง จากนั้นช่วงค่ำก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองเบตง นำรถขยะมาเก็บขยะทุกวัน และทุกเดือนก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเงินค่าเก็บขยะตามร้านค้า ตามบ้านชาวบ้านเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 20 บาท ซึ่งชาวบ้านก็จ่ายให้ทุกเดือน ต่อมาได้มีเอกสารหนังสือ จากสำนักงานเทศบาลเมืองเบตง มาถึงบ้านชาวบ้าน แจ้งให้ชำระค่าเก็บและขนขยะมูลฝอย ซึ่งแจ้งว่าท่านไม่ชำระค่าขยะมูลฝอยในเดือนไหนบ้าง เป็นเวลา กี่เดือน จำนวนเงินเท่าไหร่ และให้นำเงินไปชำระ ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองเบตง ในวันเวลาราชการ


ชาวบ้านที่มาร้องเรียน เล่าว่า พวกตนส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนตลาดสด ซี่งเป็นย่านการค้า ย่านเศรษฐกิจ ใจกลางเมืองเบตง บ้านก็จะเปิดเป็นร้านค้าขายของต่างๆ เวลาที่เจ้าหน้าที่มาเก็บเงินค่าขยะก็จะจ่ายให้แล้วทุกเดือน แต่จะไม่ค่อยเก็บใบเสร็จการจ่ายเงินไว้ เพราะเห็นว่าเป็นจำนวนเงินเล็กน้อย เดือนนึง 20 บาท บ้านบางหลังก็เก็บใบเสร็จไว้ พอนานหลายเดือนก็ทิ้งไป ไม่คิดว่าทางเทศบาลจะส่งหนังสือมาเก็บเงินค่าขยะอีก จึงไม่มีใบเสร็จไปยืนยัน ซึ่งแต่ละหลังที่ถูกเรียกเก็บ ทางเทศบาลก็จะระบุว่า มีการค้างชำระเป็นเงินจำนวนที่แตกต่างกันไป อย่างหลังที่ระบุว่าค้างชำระ 200 บาท เท่ากับค้างค่าขยะถึง 10 เดือน ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะพวกตนทำการค้า ก็จะเปิดร้านอยู่ตลอด จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการค้างชำระค่าขยะหลายเดือนตามที่ทางเทศบาลส่งหนังสือแจ้งมา


นอกจากนี้ชาวบ้านยังนำหนังสือที่ทางเทศบาลเมืองเบตงส่งมาที่บ้านหลังหนึ่งเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเปิดเป็นร้าน ย่านตลาดสดใจกลางเมือง และนำใบเสร็จการจ่ายเงิน มาให้ผู้สื่อข่าวดู ซึ่งบ้านหลังดังกล่าว หนังสือแจ้งว่าในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564, มกราคม และเมษายน-กันยายน พ.ศ.2565 ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมฯ จำนวน 10 เดือน เป็นเงิน 200 บาท ซึ่งเท่ากับว่าในระยะเวลา 1 ปี เจ้าหน้าที่เทศบาลเก็บเงินค่าขยะที่บ้านหลังนี้เพียง 2 เดือนเท่านั้น อีก 10 เดือนที่เหลือยังไม่ได้เก็บ บ้านหลังดังกล่าวถึงแม้จะมีใบเสร็จรับเงินไม่ครบตามที่เทศบาลแจ้งมา แต่ก็มีใบเสร็จหลายใบ ที่ได้ชำระค่าขยะมูลฝอยแล้ว ชาวบ้านจึงเชื่อว่าการทำเอกสารเก็บเงินค่าขยะของเทศบาลเมืองเบตงมีข้อผิดพลาด จึงไม่ไปชำระเงิน และร้องสื่อ ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบ


ผู้สื่อข่าวจึงได้ไปยังเทศบาลเมืองเบตง และได้พบกับรักษาการผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ปกติเจ้าหน้าที่ที่ลงไปเก็บเงินค่าขยะ ก็จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในแต่ละเดือน ว่าหลังไหนจ่ายแล้ว หลังไหนไม่พบผู้อยู่อาศัย และยังไม่จ่าย ก็จะบันทึกจดไว้ แล้วก็จะไปเก็บหลังถัดไป ไม่ได้ย้อนกลับมาเก็บหลังที่ยังไม่จ่ายอีก เดือนต่อไปเวลาไปเก็บก็ไม่ได้เก็บของเดือนที่ผ่านมา หากเดือนไหน เจ้าหน้าที่ป่วย ติดภารกิจ ก็ไม่ได้จัดเก็บ จึงทำให้มีบางหลังไม่ได้จ่ายในเดือนนั้นๆ ในส่วนเอกสารที่แจ้งไปช่วงแรก ยอมรับว่าอาจมีข้อผิดพลาดบ้าง เพราะไม่ได้รื้อค้นใบเสร็จที่เก็บไว้ออกมา ทางเทศบาลก็ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

โดยแจ้งผ่านไปยังผู้นำชุมชนแล้วว่า ให้ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งกับคนในชุมชน หากมีบ้านไหนที่ได้รับเอกสารหนังสือ ก็ให้มาพบเจ้าหน้าที่เทศบาล หากมีใบเสร็จให้นำใบเสร็จมาด้วย แต่ถ้าไม่มี ทางเทศบาลก็ยินดีจะช่วยตรวจสอบหาต้นขั้วใบเสร็จให้ ว่าบ้านหลังไหนจ่ายเดือนไหน ยังคงค้างเดือนไหน ซึ่งทางเทศบาลยังเก็บต้นขั้วไว้ แต่อาจต้องใช้เวลานานหน่อยในการรื้อค้น และยืนยันว่าเทศบาลไม่จัดเก็บเงินค่าขยะซ้ำซ้อนแน่นอน ในอนาคตทางเทศบาล มีการวางแผนแก้ไขปัญหานี้ โดยทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อลงไปพบปะพี่น้องประชาชน และเป็นการอำนวยความสะดวดในการจัดเก็บเงินค่าขยะให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนอีกด้วย

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

Related posts