เชียงใหม่-เริ่มแล้ววันนี้ TCEB เปิดงานชา กาแฟระดับโลก“World Tea & Coffee Expo 2023” ใจกลางเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่-เริ่มแล้ววันนี้ TCEB เปิดงานชา กาแฟระดับโลก“World Tea & Coffee Expo 2023” ใจกลางเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปนร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้เปิดงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ซึ่งเป็น งานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมชาและกาแฟระดับโลก ณ ห้องประชุม Nimman Convention Centre จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายชิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร เชียงใหม่ ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรมเสวนาภายในงานด้วย

ทั้งนี้ งานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงสินค้า World Tea & Coffee Expo 2023 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 นณ ศูนย์การค้า One Nimman ถือเป็น งานที่ สสปน. ใช้กลไกของไมซ์ในการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจระดับภาคเพื่อสร้างชื่อเสียง (Destination Branding) ต่อยอดความพร้อมของภาคเหนือตอนบนในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมชาและกาแฟระดับโลก ซึ่ง ดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 โดยในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A Cup of Success” เน้นย้ำถึงความสำเร็จ ของธุรกิจชาและกาแฟในไทยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ภายในงานมีกิจกรรมสองส่วน ได้แก่ ส่วนของ งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในบริเวณลานกิจกรรม กลางแจ้ง และส่วนของงานประชุมวิชาการนานาชาติในชื่อ The 3rd Tea and Coffee International Symposium ณ ห้องประชุม Nimman Convention Centre โดยในส่วนของงานแสดงสินค้าประกอบด้วยบูธ ของผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย แบ่งเป็นบูธผู้ประกอบการชาและกาแฟภาคเหนือรวมทั้งภาคอื่น ๆ จำนวน 45 ราย และต่างประเทศจำนวน 5 ราย โดยทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่ สสปน. กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านความน่าเชื่อถือ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ใน กระบวนการผลิต และศักยภาพที่สามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต เป็นต้น

อีกหนึ่งกิจกรรม ภายในงานซึ่งจะเป็นโอกาสทางการค้าที่สำคัญของผู้ประกอบการคือ การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งในครั้งนี้มีการเชิญคู่ค้า หรือ buyer จากทั่วประเทศ 20 ราย และจากต่างประเทศ จำนวน 5 ราย โดยการเจรจาจะมีทั้งรูปแบบออฟไลน์ภายในงาน และการเจรจาผ่านทางออนไลน์ โดยทาง สส ปนได้ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายจากกิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่ 10 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าซื้อขายและการสั่งซื้อจาก การเจรจาธุรกิจจำนวน 8 ล้านบาท และการซื้อขายภายในงานจำนวน 2 ล้านบาท สำหรับในส่วนของผู้เข้าชมนั้น เดิมตั้งเป้าไว้ที่ 1,000 คน แต่ด้วยสถานที่จัดงานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงใหม่ จึงมั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอน

ในส่วนของงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 Tea and Coffee International Symposium จะ เป็นการประชุม Hybrid แบบเต็มวันในวันที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.30 นไปจนถึง 16.30 น. ณ ห้อง ประชุม Niman Convention ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน โดยได้เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ รวมทั้งกงสุลต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมชาและ กาแฟในประเทศ ทั้งนี้ การประชุมแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ได้แก่ A Cup Of success ความสำเร็จของ ธุรกิจชาและกาแฟในไทย บทบาทความสำคัญในการมีส่วนร่วมและผลักดันอุตสาหกรรมชาและกาแฟสู่ตลาด ต่างประเทศ, Light Cup : ทิศทางตลาดชาและกาแฟไทยกับแนวโน้มตลาดโลก, Meduim Cup ตลาดชา และกาแฟในไทย โอกาสและอุปสรรคในการเติบโต, Dark Cup : เจาะลึกการส่งออกและการเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ และ Special Cup : Tea and Coffee Tourism ชากาแฟกับโอกาสในการต่อยอดอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

นอกเหนือจากนี้ ยังมีกิจกรรมประจำวันที่เป็นไฮไลต์ของงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ได้แก่ กิจกรรม A Cup of Country ประกอบไปด้วย A Cup of Thailand, A Cup of Brazil, A Cup of Japan, A Cup of China, A Cup of America และ A Cup of India โดยตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ จะหมุนเวียนกัน มาสาธิตเมนูเครื่องดื่มชาและกาแฟที่เป็นที่นิยมในประเทศ ณ เวทีหลักบริเวณลานกิจกรรม One Nimman ให้ผู้ ที่เข้าชมงานได้ลองชิมเครื่องดื่มจากประเทศต่าง ๆ เป็นการแลกเปลี่ยนและแสดงถึงคุณค่าและความยิ่งใหญ่ของ เครื่องดื่มชา กาแฟที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทั่วโลกมายาวนานจนถึงปัจจุบัน

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts