ขอนแก่น-“PQS “ออกสตาร์ทโรดโชว์ พร้อมเดินหน้าแผนไอพีโอ 170 ล้านหุ้น เข้ากระดาน SET

บมจ. พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS พร้อมออกสตาร์ทเดินสายโรดโชว์สรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 170 ล้านหุ้น จ.ขอนแก่น 26 ม.ค. และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ 31 ม.ค. นี้ หวังสร้างความรู้จักและความเข้าใจในธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร รวมทั้งการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพเพื่อจำหน่ายในโรงงานและจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปีนี้


เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี ให้แก่นักลงทุน Investor Roadshowใน จ. ขอนแก่น โดยมีนายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS,นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ร่วมให้ข้อมูลโดยมีนักลงทุนจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ตลอดสื่อมวลชนร่วมรับฟังกันอย่างคับคั่ง


นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี กล่าวว่า งานโรดโชว์นำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนใน จ. ขอนแก่น วันที่ 26 มกราคม 2566 ในครั้งนี้ จะทำให้นักลงทุนเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ และทำความรู้จักกับ PQS มากขึ้น รวมถึงศักยภาพในการเติบโต และความสามารถในการแข่งขัน ที่มีเป้าหมายพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1 บาท คิดเป็น 25.37% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มภายในต้นปี 2566


สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ
ด้าน นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า จุดเด่นของบริษัทฯ คือ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลัง และมีโรงงานใน จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร ที่อยู่บนทำเลที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบมันสำปะหลังคุณภาพจากเกษตรในพื้นที่ ส่งผลให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ ส่งผลให้สินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้เป็นเงินลงทุน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเติบโตของบริษัทฯ


ส่วน นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า PQS พร้อมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอต่อนักลงทุน ภายหลังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อย โดยจะเดินสายโรดโชว์ใน จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2566 และปิดท้ายการโรดโชว์ให้แก่นักลงทุนในกรุงเทพมหานคร วันที่ 31 มกราคม 2566
“เชื่อมั่นว่าการเดินสายโรดโชว์ของบริษัท PQS ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะเป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง มีความน่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ยาวนานกว่า 20 ปี ทั้งยังต่อยอดความสำเร็จดั้งเดิมไปสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต” นายเสกสรรค์ กล่าว.

 

Related posts