ปทุมธานี การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

ปทุมธานี การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด โดยมี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ได้แก่

ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาปทุมธานี หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการ เพื่อประเมินให้คะแนน ด้านเอกสาร และด้านการปฏิบัติ โดย อปท.ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ เทศบาลนครรังสิต ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 เทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts