ปทุมธานี ปิ่นฟ้าฟาร์ม ลาดหลุมแก้วแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

ปทุมธานี ปิ่นฟ้าฟาร์ม ลาดหลุมแก้วแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว ปิ่นฟ้าฟาร์มปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรมงานเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมีนายนพดล ลัดดาแย้ม หรือ สจ.ตุ้ย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์ม และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 ปทุมธานี พรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยนายเสวก ประเสริฐสุข ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดปทุมธานีพรรคพลังประชารัฐ ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ นายยุทธวัฒน์ หาญเกียรติกล้า ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 ปทุมธานี พรรคพลังประชารัฐ

ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 และนางสาวกฤษณา วงศ์คำ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 ปทุมธานีพรรคพลังประชารัฐ พร้อมด้วยทีมงานพลังประชารัฐ พัฒนาปทุมธานี และพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ก่อนเริ่มพิธีแถลงข่าวนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยแนะนำสมาชิกและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร ปทุมธานี สังกัดพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 7 เขตและพูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ปิ่นฟ้าฟาร์มปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว จัดกิจกรรมงานเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนที่มาร่วมแถลงข่าวแบบเป็นกันเองนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีฯยังได้ โชว์สาธิตการบินโดนพ่นยาให้สื่อมวลชนดูอีกด้วย ด้านนายนพดล ลัดดาแย้ม หรือ สจ.ตุ้ย ว่าที่ผู้สมัครมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดปทุมธา นีพรรคพลังประชารัฐ เจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องด้วยปิ่นฟ้าฟาร์มจะจัดงานเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่บุคคลทั่วไปโดยในงานได้เปิดโอกาสให้เกษตรได้นำสินค้าเปิดให้เกษตรกรได้นำสินค้ามาจำหน่าย ภายในงานและมีทางการเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งมีกำหนดงานในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่ม เวลา 8.30 น.ถึง 18.00 น.กิจกรรมภายในงานมีดังต่อไปนี้
1.มีการกินแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวชามโต กินก๋วยเตี๋ยวชามโตถือเป็นซิกเนเจอร์ในด้านอาหาร ของปิ่นฟ้าฟาร์ม 2.การประกวดหุ่นไล่กา มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากเฟืองข้าวเพื่อยกเลิกการเผาฟาง


3. โชว์นกบินอิสระ 4. โชว์สาธิตการบินโดนฉีดพ่นยา โครงการนี้ทางวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากดีป้าร่วมกับโดรนเจ้าเอี้ยง สนับสนุนโครงการให้กับชุมชนทางวิสาหกิจจึงต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิ ธนาคมาอนุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีในการส่งเสริม ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมากมายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแทนเกษตรกรในพื้นที่นี้ด้วยครับ 5.กิจกรรมสำหรับครอบครัว เช่น ล่องเรือชมฟาร์ม,กิจกรรมทำไข่เค็ม สาธิตการปั้นกระถาง ,โชว์สัตว์แปลกและฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและ 6.เลือกซื้อสินค้าด้านเกษตร จากเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีและกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ YSf ปทุมธานี สุดท้ายนี้กระผมอยากจะขออเรียนเชิญทุกท่านในเขตพื้นที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานีและใกล้เคียงร่วมงานเกษตร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 โดยพร้อมเพียงกัน สถานที่จอดรถพร้อมรองรับผู้ที่มาเที่ยวชมงานและมีสินค้าราคาถูกไว้ให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อซื้อหากันอย่างมากมาย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts